Bidrag till CIE-konferenser och Nordiska belysningskonferenser

Anders Liljefors (1983) Interior screens to prevent glare from windows in working environment. CIE 1983 Amsterdam

Anders Liljefors (1983) Daylight simulator for studies of interior scale models. CIE 1983 Amsterdam

Liljefors A., Ejhed J. (1987) Visual performance of peripheral vision. CIE 1987 Venice

Anders Liljefors (1995) Redefine the term Light. CIE New Dehli 1995.

Liljefors A., Widebäck P.G. (1995) Go for a stimulating visual environment at work. 1995 New Dehli, 1995

Anders Liljefors (1996) Seende och Ljusstrålning. Nordisk Belysningskonferens, Stockholm1996.

Anders Liljefors (1999) The V/P Lighting Theory-Basic knowledge to lighting design. CIE

Anders Liljefors (2001) Nio steg till en utvecklad belysningsteori. Nordisk belysningskonferens i Helsingfors 2001.

Anders Liljefors (2003) Seven steps to a developed Lighting theory. CIE-konferens i San Diego

Anders Liljefors (2010) The impact on modern science on Lighting Quality. CIE 2010 Wien


Rapporter: 1983-2002 KTH Belysningslära

Liljefors A., Ejhed J. (1990) Bättre belysning: om metoder för belysningsplanering, Statens Råd för Byggnadsforskning

Anders Liljefors (1997) Seende och Ljusstrålning. Manual för laborativa studier som grund för förståelse av visuell belysningskvalitet, KTH 1997

Källgren B, Liljefors A (1979) Beskrivning och värdering av belysning och belysningsanläggning-ar/förstudie, Statens råd för byggnadsforskning 1979:112, 197

Liljefors A., Sällström P. (1979) Ljusfärg som belysningskvalitet, Statens Råd för Byggnadsforskning, 1979

Bylund L., Anders Liljefors A. (1979) Fönster och dagsljus i arbetslokaler, Statens Råd för Byggnadsforskning, 1979

Anders Liljefors, Per Sundstedt: (1979) Belysning i förskolor och fritidshem, Statens Råd för Byggnadsforskning, 1979

Bengt Källgren, Anders Liljefors: (1979) Beskrivning och värdering av belysning och belysningsanläggningar/förstudie, Statens råd för byggnadsforskning: 1979

Ejhed J., Liljefors A. (1982) Användning av belysningsanläggningar. Rapport 3. Förstudierapport, Avd för formlära, KTH Arkitektur, 1982

Liljefors A. i stora arbetslokaler. Underlag för fönsterutformning med hänsyn till ljusbehandling och synkomfort. Belysningslära, KTH Arkitektur, 1984

Ejhed J., Liljefors A., Olsson A. (1984) Årskostnader för belysning: en diskussion om samband mellan kostnad och kvalitet som underlag för belysning, Belysningslära, Arkitektur KTH, 1984

Ny teknik för mätning av luminanser: Mätinstrument för luminansförhållanden. Belysningslära, Arkitektur KTH. Nordiskt Ljustekniskt möte, Reykjavik, 1985

Liljefors A. (1985) Simulator för dagsljusstudier. Arbetshandling 3. KTH. Avd för belysningslära, 1985

Liljefors A. (1986)  Fönsterutformning och rumskvalitet i bostadsrum. (Arbetshandling 2.) KTH 1986

Liljefors A. (1992)  Fasadbelysning i Stockholm: råd och riktlinjer, 1992, Stockholms stadsbyggnadskontor

Inga-Lill Cras, Anders Liljefors (1996) Redovisning av armaturens visuella egenskaper: Underlag för beskrivning av utearmaturers visuella och rumsliga egenskaper i armaturkataloger, 1996 Trita-ARK. Forskningsrapport, 1996:9

Silfverhielm M., Wijk H, Liljefors A, Knez A.  (1996) Färgdag 96. Känslor och färg. En inspirerande dag om färg. (Färgrapport F48.) Skandinaviska färginstitutet AB, 1996

Persson B., Liljefors A. (1997) Kontrollmetoder och underlag för belysningsrekommendationer. Ljushet, färg och färgstimuli. BFR nr: 920540-5. Belysningslära, ALV KTH Stockholm 1997

Liljefors A. (1999) Lighting – Visually and Physically, Stockholm: Belysningslära, Arkitektur KTH, 1999 (Engelsk version av Seende och Ljusstrålning.)

Liljefors A. (1997/2000) Seende och ljusstrålning: Baskompendium, Belysningslära, Arkitektur KTH 1997/2000

Liljefors A. (1997) Fönsterutformning, Belysningslära Arkitektur KTH, Fönster ARKUS komp. underlag 1997

Liljefors A. (2002) Visual Qualities of Lighting – a manual for studies by observation Lighting department KTH/Ing. HJ, Sweden 2002


Artiklar

Liljefors A. (1977) Scandinavian Luminaire Styling Reflects Changing Times. Lichttechnik, Volume:29, Issue:10, 1977 

Källgren B., Liljefors A. (1981) Beskrivning och värdering av belysning och belysningsanläggningar, Ljuskultur 1981 nr1, s 12-18. 1981

Anders Liljefors (1981) ”Ljuset hemma”, Bo Bättre 1981 

Anders Liljefors (1982) Vad är fönster? Byggmästaren 1982 nr 12, s 9-12  

Anders Liljefors (1984) Målsättning: Bättre fönster. Tidningen Bygg Sverige 1984 nr 2, s 38-39

Elkert J., Liljefors A. (1983) STRÅLNING. Handboken bygg A, Stockholm Liber s 216-223. 1983

Anders Liljefors (1986) Att behärska ljuset, Arkitektur 1986:1, s. 18-21

Anders Liljefors Ytskikt för syns skull. Byggspecial 1986 nr 2, s 16-17.

G Lundahl, A Liljefors, S Alenius. (1986) LJUS, Arkitektur nr 1, s 2-26 /tema/ 1986

Anders Liljefors (1986) Hur bör man utforma ett fönster? Bygg och teknik 1986 nr 2, s 18-20

Anders Liljefors (1986) Ljus i många hus, Arkitektur. Arkitektur förlag, 1986:1, s. 22-23

Anders Liljefors (1986) Visuell utvärdering. En metodisk analys av belysning i rum, KTH 1986

Anders Liljefors (1990) Stadens ljus, 1990, Utblick landskap. – LAR Stockholm, 1990:1, s. 14-19

Anders Liljefors (1991) I nytt ljus: om belysning och arkitektur, Stadens rum. Arkitektur förlag, Stockholm: 1991:9, s.34-39

Anders Liljefors (1993) Stadens ljus – och oljus. AT Arkitekttidningen 1993 nr 6, s 8-10

Anders Liljefors (1994) Varför just ljus. Ljuskultur 1994 nr 1 s 4-8,11.

Anders Liljefors, B Bruzelius, G W Bergström, B Sollbe (1994) Ljus och seende:Teknik och arkitektur. Byggforskning  nr 6

Anders Liljefors (1997)Vanskliga fixstjärnor. Del 1. Ljuskultur 1997 nr 5 Vanskliga fixstjärnor. Del 2. Ljuskultur 1997 nr 6, s 36, 41-42, 45-46, 49. 

Anders Liljefors (1997) Ett gemensamt språk. Belysningslära KTH, Arbetshandling 97:3

Anders Liljefors (1997) Myter och andra missvisande utsagor om ljus, färg, seende och belysning. Belysningslära KTH. Arbetshandling 97:4

Anders Liljefors (1998) Room Glass Light. pp 34-36 in Room on the run, Arkitekturmuseet, Stockholm 1998

Anders Liljefors (1999) Lömska begrepp. Belysningslära KTH, Arbetshandling 99:1.

Anders Liljefors (2000) Isberget. Ljuskultur 2000 nr 4, s 21-22, 25-28.

Anders Liljefors (2002) Visual Qualities of Lighting. – a manual for studies by observation. Lighting department KTH/Ing. HJ, Sweden 2002

Anders Liljefors (2002) Teori som et levende styringsinstrument. NYT 2002 nr 572 s 24-29

Anders Liljefors (2003) Att läsa ljusdesign. Introduktion till ämnet, JTH 2003

Anders Liljefors (2003) Judging light fittings. Belysningslära KTH 2003

Anders Liljefors (2003) Vad färg är – och inte är. Belysningslära JTH, Skulpturens hus feb-mars 2003

Anders Liljefors (2006) Forskare och praktiker om färg, ljus, rum, Ed. K Fridell Anter, Stockholm: Formas 2006, s 229-250

Anders Liljefors (2009) Om ljus – från olika ämnesområden. Belysningsvetenskap JTH 2009


Källa: Belysningsvetenskaplig Introduktion, Monica Säter 2014