Kursbekräftelse

Bokningsbekräftelse skickas till den e-postadress som du angivit, ca 2 veckor innan kursstart.

Betalning

Fakturan skickas ut samtidigt med bokningsbekräftelsen. Betalningsvillkor är 10 dagar netto.

Bokning / Avbokning

Bokningen är bindande 

Kostnadsfri avbokning gäller senast 4 veckor före kursstart. Avbokas en kurs inom 2-4 veckor före kursstart debiteras halva kursavgiften. Vid avbokning inom 2 veckor före kursstart debiteras hela kursavgiften. Byte av kursdeltagare kan ske före eller i samband med kursstart och är avgiftsfri.

Vid förhinder för anmäld deltagare går det bra att skicka en ersättare. Meddela vem som kommer i stället. Vid utebliven ankomst debiteras hela kursavgiften.

Kursintyg

Efter genomgången kurs, erhåller deltagaren ett kursintyg.

För att få kursintyget behöver du närvara under hela kurstillfället.

Kursavgift

I kursavgiften ingår en fullständig manual för programvaran på svenska, kursintyg samt lunch och kaffe om inget annat anges. Resa och logi ingår inte utan bokas och bekostas av kursdeltagaren.

Moms

Moms tillkommer på samtliga priser.

Förbehåll

Jag förbehåller mig rätten att ställa in alternativt flytta fram en kurs vid för litet antal deltagare och vid förhinder på grund av sjukdom. Besked om inställd kurs vid för litet antal kursdeltagare lämnas senast 2 veckor före kursstart och full återbetalning sker av eventuellt erlagd kursavgift.

Jag erbjuder kurser till företag och organisationer men inte till privatpersoner.

Jag reserverar mig för eventuella tryckfel i kursmaterial samt möjlighet till att göra justeringar i kursprogram.

GDPR