absorptans

SS-EN 12665
(α) kvoten mellan absorberat strålnings- eller ljusflöde och infallande flöde under specificerade förhållanden
Enhet: 1