belysningsstyrka

SS-EN 12665
(i en punkt på en yta) (E)
kvoten mellan ljusflödet dΦ infallande mot ett element av ytan, innefattande punkten, och ytan dA hos detta element
enhet lx =lm · m-2