bibehållningsfaktor

SS-EN 12665
Ljuskällans: kvoten mellan ljusflödet från en ljuskälla vid en given tidpunkt under dess liv, och det initiala ljusflödet
Armaturens: kvoten mellan driftverkningsgraden för en armatur vid en given tidpunkt och den initiala driftverkningsgraden
Installationens: kvoten mellan medelbelysningsstyrkan på ytan efter en viss användningstid för belysningsinstallationen och medelbelysningsstyrkan under samma förhållanden då installationen normalt anses vara ny