färgkontrast

SS-EN 12665
subjektiv värdering av skillnaden i färg mellan två eller flera ytor som ses samtidigt eller successivt