kontrast

SS-EN 12665
1. I perceptuell mening: Uppskattning av skillnaden i utseende mellan två eller flera delar av ett område som ses samtidigt eller successivt
2. I fysikalisk mening: Storhet tänkt att korrelera till den upplevda ljushetskontrasten, vanligen definierad genom en av flera formler som inkluderar luminanserna hos de beaktade stimuli.