ljushet

SS-EN 12665
kännetecken på en synupplevelse enligt vilken en yta verkar utstråla mer eller mindre mängd ljus.