nödbelysning

SS-EN 12665
belysning installerad för att användas då eltillförsel till den normala belysningen fallerar