reflektans

SS-EN 12665
(för infallande strålning av given spektralsammansättning , polarisation och geometrisk fördelning) (?) kvoten mellan reflekterat strålnings- eller ljusflöde och infallande flöde under givna förhållanden
Enhet: 1