slöjreflexer

SS-EN 12665
speglande reflexioner som uppträder över det betraktade föremålet och som helt eller delvis skymmer detaljer genom kontrastreduktion.