stroboskopeffekt

SS-EN 12665
synbarlig ändring i rörelse och/eller uppträdande av ett rörligt föremål då detta är belyst av ljus med varierande intensitet