synkomfort

SS-EN 12665
subjektivt tillstånd av visuellt välbefinnande orsakat av synmiljön