transmittans

SS-EN 12665
(för infallande strålning av given spektralsammansättning, polarisation och geometrisk fördelning) (?) kvoten mellan transmitterad strålnings- eller ljusflöde och infallande flöde under givna förhållanden