1810

Ljusfördelning

Denna egenskap karakteriseras av hur vi uppfattar att ljuset fördelar sig i ett rum, var det är ljusare, var det är mörkare. En yta kan uppfattas ljusare än omkringliggande ytor utan att fördenskull vara mer belyst.

Avgränsning:

Ljusfördelningen avser vår upplevelse av ljus sådant det beskrives av rummet, varifrån det kommer och dess rumsliga fördelning.

Variation:

Ljusfördelningen representerar ett mycket stort variationsområde, från det fullständigt monotona ljuset till det mycket dramatiska i t ex en ensam intensiv strålkastare i ett totalt mörker. Synsinnet är synnerligen känsligt för de skillnader i ljushet som finns i synfältet. Det medför att redan små förändringar av ljusfördelningen kan uppfattas. Ljusfördelningen ger därför rika möjligheter att gestalta ett rum.

Ljusfördelningens effekter