ackommodation

SS-EN 12665
anpassning av linsens brytningsförmåga genom vilken bilden av ett objekt, på ett givet avstånd, fokuseras på retina