CIE 1974 allmänna färgåtergivningsindex (Ra)

SS-EN 12665
medelvärde av CIE 1974 speciella färgåtergivningsindex för en specificerad uppsättning av åtta färgtestprover