fotometri

SS-EN 12665
mätning av kvantiteter refererande till strålning utvärderade enligt en given spektral ljusverkningsgradsfunktion, t. ex. V (λ) eller V1(λ)