ljusarmatur

SS-EN 12665
anordning som fördelar, filtrerar eller transformerar det ljus som utsänds från en eller flera ljuskällor och som inkluderar, förutom själva ljuskällorna, alla delar som krävs för att fästa och skydda ljuskällorna samt, när det behövs, ledningsmaterial, tillsammans med hjälpmedel för att ansluta dem till elförsörjningen.