medelluminans

SS-EN 12665
av luminansen över den specificerade ytan eller rymdvinkeln