punktbelysning

SS-EN 12665
belysning avsedd att väsentligt öka belysningsstyrkan på en begränsad yta eller ett föremål relativt dess omgivning, med minimum av diffus belysning