synfält

SS-EN 12665
yta eller utsträckning av det fysiska område som är synligt för ett öga med givet läge och synriktning
Anm. Det bör anges om synfältet är monokulärt eller binokulärt