allmänbelysning

SS-EN 12665
huvudsakligen jämn belysning av en yta utan installation för speciella lokala behov