7 Grundbegrepp

Här presenteras Anders Liljefors 7 grundbegrepp enligt texthäftet VISUELL UTVÄRDERING – METOD FÖR VISUELL KONTROLL AV BELYSNING

Visuella – Fysikaliska samband

Att se

Att undersöka vad man ser kräver uppmärksamhet och koncentration. Det man ser kan beskrivas på metodiska sätt med begrepp som definierar karakteristiska visuella förhållanden.

Anders Liljefors

Läs om Anders Liljefors

Publikationer

Sammanställning av Anders Liljefors publikationer, rapporter och artiklar

Termer

De vanligaste termerna som används när vi talar om belysning

Info / Kontakt