7 Grundbegrepp

Här presenteras Anders Liljefors 7 grundbegrepp enligt texthäftet VISUELL UTVÄRDERING – METOD FÖR VISUELL KONTROLL AV BELYSNING

Visuella – Fysikaliska samband

Att se

Att undersöka vad man ser kräver uppmärksamhet och koncentration. Det man ser kan beskrivas på metodiska sätt med begrepp som definierar karakteristiska visuella förhållanden.


Cardi utbildar i belysningsberäkningsprogrammet DIALux evo.

Är du eller ditt företag intresserad av en utbildning så tveka inte att kontakta oss.

Läs mer här:

Anders Liljefors

Läs om Anders Liljefors

Publikationer

Sammanställning av Anders Liljefors publikationer, rapporter och artiklar

Termer

De vanligaste termerna som används när vi talar om belysning

Info / Kontakt