bländning

SS-EN 12665
synförhållande då obehag eller minskad förmåga att se detaljer eller föremål föreligger, orsakat av en olämplig fördelning eller nivå på luminanser, eller av extrema kontraster.