flimmer

SS-EN 12665
intryck av ostadighet i synupplevelsen orsakad av ett ljusstimulus vars luminans eller spektralfördelning varierar i tiden