ljusmiljö

SS-EN 12665
belysning betraktad i relation till dess fysiologiska och psykologiska effekter