luminans

SS-EN 12665
(i en given riktning, i en given punkt på en verklig eller imaginär yta) (L)
enhet: cd · m-2 =lm · m-2 · sr-1