synnedsättande bländning

SS-EN 12665
bländning som orsakar obehag utan att nödvändigtvis försämra uppfattningen av synobjektet.