underhållsintervall

SS-EN 12665
intervall för ljuskällebyte, rengöring av ljuskällor/armaturer och rumsytor