Ljusflöde / Lumen

Ljusflöde

Ljusflöde är summan av den ljusstrålning som en ljuskälla varje sekund avger i alla riktningar. Det definieras som den sammanlagda utsända strålningseffekten inom våglängdsområdet ca 380- 780 nm och anges med benämningen lumen (lm).

Ljusstyrka / Candela

Ljusstyrka

Candela är den ljustekniska enheten som anger ljusstyrka, ljusstrålningens intensitet i en viss riktning från en ljuskälla eller armatur. 1 cd motsvarar ungefär ljusstyrkan hos ett vanligt stearinljus. Den används för att beskriva hur ljuset sprids från armaturer eller ljuskällor

Belysningsstyrka / Lux

Belysningsstyrka

Belysningsstyrka mängden strålning som träffar en yta.
1 lux = 1 lm/m2. En yta med arean 1m2 på 1 meters avstånd från ljuskällan med styrkan 1 cd träffas av ljusflödet 1 lm.
En ljuskälla med ljusstyrkan 1cd i alla riktningar ger ett totalt
ljusflöde om ca 12,5 lm

luminans

Luminans

Luminans är det enda ljustekniska begrepp vi faktiskt ser. Det beskriver hur ljus vi uppfattar att en yta är. Alltså en samverkan mellan den infallande ljusstrålningen och ytans
färg- och reflektionsegenskaper. Luminans uttrycks i enheten cd/m2. En arbetsyta inomhus kan ha 150 candela per
kvadratmeter medan en belyst väg ofta inte har mer än 1 till 2 cd/m2. Solens yta har en luminans på 1,6 miljarder cd/m2.

Färgåtergivningsförmåga Ra-värde

Färgåtergivning

Ljuskällans förmåga att återge färger bestäms av dess spektralfördelning och färgtemperatur. Färgåtergivnings-förmågan anges med ett Ra-värde där värdet 100 är högst.   Ra 100 som hos solen, glöd- och halogenljus återger alla färger. Förskjutning i återgivningen förekommer dock beroende av ljuskällans temperatur.

termometer

Färgtemperatur

En ljuskällas färgtemperatur berättar om ljuset uppfattas varmt eller kallt. Temperaturen anges i Kelvingrader (K)
och kan förklaras med den spektrala fördelning en ljuskälla har i förhållande till dess absoluta temperatur. Som jämförelse kan man se hur ett upphettat järnstycke
ändrar färg från glödande till blåvitt ljus ju varmare
det blir. För andra ljuskällor än de temperaturstrålande ska
det anges en korrelerad färgtemperatur (Tcp) som är en jämförelse mot en temperaturstrålande referensljuskälla.