1699

Bländning

Bländningsobehag är en skyddsreaktion som signalerar att påfrestningen på synsinnet är större än önskvärt. Orsaken är alltid olämpliga ljushetskontraster. Bländning uppträder olika påtagligt i såväl dagsljus som elbelysning, mest uppenbart från fönster och otillräckligt avskärmade ljuskällor. Starkt belysta ytor kan likaså bli för ljusa för att vara behagliga i sitt sammanhang.

Avgränsning:

Bländning avser alla situationer där kontrasten i någon del av synfältet är större än vad ögat förmår att adaptera till.

Variation:

Bländningen kan variera från nätt och jämnt märkbar till outhärdlig, och kan förorsakas av alltifrån mycket små lysande punkter till ytor med stor utbredning i synfältet. I extrema fall kan synfältet som helhet också vara för ljust, t ex på en solig snövidd, där gränsen för ögats maximala förmåga till adaptation överskrids.

Bländningens effekter