Bakom denna sida står Matti Reiman

belysningsbegrepp.se startades som projektarbete för kursen Perception, färg, ljus och rum på Konstfack 2014. Syftet med projektet är tillgängliggöra och i möjligaste mån anpassa Anders Liljefors texter om de sju grundbegreppen så att dessa kan användas i den dagliga, praktiska belysningsplaneringen vilket förhoppningsvis kan leda till bättre och mer genomtänkta belysningsanläggningar.

Utöver Liljefors grundbegrepp innehåller sidorna samlat material från föreläsningar jag håller inom belysningsområdet. Min förhoppning är att sidorna kan fungera som en kunskapsbank för andra belysningsintresserade och att Anders välformulerade tankar om ljus ska leva vidare.

Under sidan Ordförklaringar var tanken att samla den terminologi som branschen använder i hopp om att göra ord och begrepp jag använder på sidorna mer begripbara och när jag nu sammanställt relevanta ord från standarden SS-EN 12665 upptäcker jag att det kanske är just dessa invecklade och förvirrande förklaringar som är anledningen till att jag ville göra denna sida. Se t.ex. beskrivningarna av orden strålkastarbelysning eller ljuskälla (vad förutom en strålkastare ger strålkastarbelysning och är källan synlig eller menar man att strålningen är det?)

Publicering och bearbetning av Liljefors texter och bilder är godkänd av Anders Liljefors.

Har du frågor eller synpunkter får du gärna höra av dig på: info@belysningsbegrepp.se
+46 72 323 05 88