Anders Liljefors är arkitekt SAR/MSA, professor emeritus vid Kungliga Tekniska högskolan (KTH) och Ljushögskolan i Jönköping. Vid KTH Arkitektur svarade han 1984-2002 för utvecklingen av det nya högskoleämnet Belysningslära, som utgår från aktuella kunskaper om seendets villkor.

Citat: Forskare och Praktiker om Färg Ljus Rum, Karin Fridell Anter 2006. Forskningsrådet Formas ISBN 91-540-5966-6


Under arbetet med detta projekt har jag träffat Anders vid ett flertal tillfällen för att diskutera de 7 begreppen, ljus och belysning, men också för att lära känna Anders och hans arbete för bättre belysning.

Att han började arbeta med belysning var nog mest en slump,  även om han redan i åttaårsåldern började belysa marionettdockor med små glödlampor anslutna till ett 4,5-voltsbatteri och egenbyggda reflektorer i stanniolpapper. Efter arkitekturstudierna blev Anders erbjuden att arbeta med utredningar och varudeklarationer på Svenska Slöjdföreningen (nu Svensk Form) och hans resa i fotonströmmarnas värld startade:

”om dom ändå begrep vad dom höll på med så skulle det bli mycket bättre”

1960-66 Svenska Slöjdföreningen, Bohagsinstitutet -Underlag för VDN deklarationer/Visuell utvärdering klargör elementära visuella kvaliteter

1966-1977 Byggnadsstyrelsen -Belysning i statliga kontorslokaler – utvecklingsarbete KBS Kontorshusutredning/kap. Belysning Normer för kontorsbelysning, W/m2 – samordning belysning–ventilation Belysning i kontorslandskap – flexibla armatursystem 48

1977-1983 KTH Arkitektur -Formlära – forskarstudier inom belysningsområdet. Studier av olika arbetsmiljöers belysning. Inventering av kunskapsunderlag för utbildning och praktik på belysningsområdet.

1983-2002 KTH Arkitektur -Belysningslära Synupplevelsens villkor – teoriutveckling. Begreppsutveckling visuellt och fysikaliskt.

1999-2008 JTH -Teoriutveckling, fortsättning

Källa: Belysningsvetenskaplig Introduktion, Monica Säter 2014

Anders Liljefors artiklar och publikationer