Ljusnivå

Ljusnivå

Ljusnivå i detta sammanhang avser endast en bestämning av förhållande ljust – mörkt, efter en gradering liknande en gråskala och avser inte hur bra eller dåligt man ser i rummet eller på en viss plats.

Ljusfördelning

Ljusfördelning

Ljusfördelningen avser vår upplevelse av ljuset som det beskrivs av rummet,
varifrån det kommer och dess rumsliga fördelning.

Skuggor

Skuggor

Oberoende av storlek karakteriseras en skugga av dels skillnaden i ljushet mellan skuggan och intilliggande belyst yta, dels av skuggans kontur som kan variera mellan skarp och diffus.

Reflexer

Reflexer

Med reflexer avses ytspeglingar, ofta benämnda blänk, glans etc. av ljuskällor eller andra ljusa ytor. Reflexer ger ibland upphov till bländning.

Bländning

Bländning

Bländning avser alla situationer där kontrasten i någon del av synfältet är större än vad ögat förmår att adaptera till. Det är en reaktion på att synfältet innehåller olämpligt stora ljushetskontraster.

Ljusfärg

Ljusfärg

Ljusfärgen avser den färgton som kan uppfattas hos ljuset i rummet. Det kan vara en samverkan mellan ljuskällans spektrala sammansättning och rummets färger men innefattar även färgfiltrerat ljus.

 

Ytfärger

Ytfärg

Denna egenskap avser färger som vi upplever dom på ytor och föremål. Upplevelsen påverkas av ytornas spektrala reflektans och den spektrala sammansättningen och intensiteten hos den ljusstrålning som belyser färgerna.