adaption

SS-EN 12665
process genom vilken synsystemet förändras genom föregående eller förhandenvarande exponering för stimuli som kan ha varierande luminans, spektralsammansättning och vinkelutbredning.