förkopplingsdon

SS-EN 12665
anordning ansluten mellan nätet och en eller flera urladdningsljuskällor vilken huvudsakligen har till uppgift att begränds strömmen till ljuskällan/ljuskällorna till önska värde.
Anm. Ett förkopplingsdon kan också innehålla anordningar för att transformera nätspänningen, ändra effektfaktorn och ensam eller i kombination med en startanordning, ge nödvändiga förhållanden för att tända ljuskällan/ljuskällorna.