installerad effekt

SS-EN 12665
belysningsinstallationens installerade effekt per ytenhet (för inomhus- och utomhusytor) eller per längdenhet (för vägbelysning)
enhet: W/m2 (för ytor) eller kW/km (för vägbelysning)