ljusflöde

SS-EN 12665
(Φ) härledd ur strålningsflöde Φe genom värdering av strålningen enligt dess effekt på CIEs standardobservatör för fotometri. För fotopiskt seende