Sambandsfaktorer ljusfärg

I praktiken är vanligen ljusfärg den mest svårbemästrade ljusegenskapen. Hur dess många faktorer samverkar är långtifrån helt klarlagt. Vad som är behaglig ljusfärgsupplelse är därtill i hög grad subjektivt.

Det är en utbredd missuppfattning att ljusfärg direkt bestäms av ljuskällans färgtemperatur. Hur en viss ljuskällans färgtemperatur påverkar upplevelsen av ljusfärg i ett rum, har också påtagligt att göra med av övriga sambandsfaktorers inverkan. Mellan färgtemperatur hos ljuskällan och medelbelysningsstyrkan i ett rum gäller t ex att ju högre färgtemperatur ljuskällan har, desto högre belysningsstyrka behövs för att rummets belysning ska uppfattas ha neutral ljusfärg, d v s varken direkt varm eller kall. Ju jämnare ljuset fördelas, desto större är risken för att ljusfärgen uppfattas grådaskig. En ensam glödlampsarmatur mitt i taket, ger sällan varm ljusfärg trots glödlampans låga färgtemperatur. Är glödlampan därtill oavskärmad bidrar även bländningen till att ge belysningen dess otrivsamma karaktär. Bländfritt ljus som är riktat så att ljusfördelningen blir varierad ger osvikligt en bättre grund för en varm ljusatmosfär. Inverkan av färger på rumsytor och inredning är vanligtvis underordnad övriga faktorer. Rumsytor inom det röda och gula området ger ingen garanti för en varm rumsatmosfär, lika litet som blå eller gröna färger behöver ge kylig rumsatmosfär.

2002

Ljusfärgens positiva effekter

Upplevelsen av ljusfärg handlar mer om en känslostämning än en direkt färgupplevelse. Dagsljusets färgskiftningar bidrar med stämningsvärden i rikt mått. Vanligt fönsterglas låter dessa komma till sin rätt. I belagda fönsterglas färgas dagsljuset mer eller mindre påtagligt, beroende på skikttypens kemiska sammansättning. I takt med att ljuskälletekniken utvecklas, skapas allt bättre möjligheter att även vid elbelysning ta vara på ljusfärgens stämningsvärden.Ljusfärgens starka känsloladdningar har i många sammanhang en mycket medveten tillämpning. Främst sker detta naturligtvis på teatern. Det färgade ljuset som ett osvikligt stämningsskapande medel har ett påtagligt uttryck i de hundratals olikfärgade filter som finns att köpa i handeln. De flesta av dessa är mycket svagt tonade. Kraftiga färger ger lätt banala effekter. Det mera naturliga stämningsljuset åstadkommes med mycket små avvikelser från det ofärgade ljuset, ofta med oliktonat ljus i samverkan. Synsinnet är utomordentligt känsligt för dessa färgskillnader och de känslostämningar de bidrar till.

5005

Ljusfärgens negativa effekter

Ljusfärgens negativa effekter ligger främst i att den osvikligt förvanskar en miljö, mer påtagligt ju mindre väl avvägd den är för sitt sammanhang. Vardagsbegrepp som karakteriserar negativa upplevelser av ljusfärg är t ex kallt, trist, glåmigt, fult. Även om dessa känsloladdade intryck kan ha många orsaker är den upplevda ljusfärgen otvivelaktigt en av dem. Att undvika negativa upplevelser av ljusfärg kräver en medveten samordning av ovan nämnda faktorer, i första hand ljuskällans färgtemperatur och rummets ljusnivå och ljusfördelning.