Enligt Svensk standard SS-EN 12665 där så anges
Ljus och belysning – Grundläggande termer och kriterier vid specificering av belysningskrav.

a | b | c | d | f | i | k | l | m | n | o | p | r | s | t | u | ö
Reset list
absorptans -  SS-EN 12665
(α) kvoten mellan absorberat strålnings- eller ljusflöde och infallande flöde under specificerade förhållanden
Enhet: 1
ackommodation -  SS-EN 12665
anpassning av linsens brytningsförmåga genom vilken bilden av ett objekt, på ett givet avstånd, fokuseras på retina

- Synonyms: (ögats) inställningsförmåga
adaption -  SS-EN 12665
process genom vilken synsystemet förändras genom föregående eller förhandenvarande exponering för stimuli som kan ha varierande luminans, spektralsammansättning och vinkelutbredning.

- Synonyms: adaptera, Adaptera, Färgadaption, Ljusadaption, Mörkeradaption
allmänbelysning -  SS-EN 12665
huvudsakligen jämn belysning av en yta utan installation för speciella lokala behov
armaturverkningsgrad -  SS-EN 12665
kvoten mellan det totala flödet från armaturen, mätt under specificerade praktiska förhållanden, med dess egna ljuskällor och utrustning, och summan av individuellt ljusflöde från samma ljuskällor i drift utanför armaturen med samma utrustning, under specificerade förhållanden