Enligt Svensk standard SS-EN 12665 där så anges
Ljus och belysning – Grundläggande termer och kriterier vid specificering av belysningskrav.

a | b | c | d | f | i | k | l | m | n | o | p | r | s | t | u | ö
Reset list
platsbelysning -  SS-EN 12665
belysning för specifika synuppgifter, utöver och kontrollerad oberoende av allmänbelysningen
punktbelysning -  SS-EN 12665
belysning avsedd att väsentligt öka belysningsstyrkan på en begränsad yta eller ett föremål relativt dess omgivning, med minimum av diffus belysning