Enligt Svensk standard SS-EN 12665 där så anges
Ljus och belysning – Grundläggande termer och kriterier vid specificering av belysningskrav.

a | b | c | d | f | i | k | l | m | n | o | p | r | s | t | u | ö
Reset list
belysningsstyrka -  SS-EN 12665
(i en punkt på en yta) (E)
kvoten mellan ljusflödet dΦ infallande mot ett element av ytan, innefattande punkten, och ytan dA hos detta element
enhet lx =lm · m-2

- Synonyms: Lux, lx
bibehållningsfaktor -  SS-EN 12665
Ljuskällans: kvoten mellan ljusflödet från en ljuskälla vid en given tidpunkt under dess liv, och det initiala ljusflödet
Armaturens: kvoten mellan driftverkningsgraden för en armatur vid en given tidpunkt och den initiala driftverkningsgraden
Installationens: kvoten mellan medelbelysningsstyrkan på ytan efter en viss användningstid för belysningsinstallationen och medelbelysningsstyrkan under samma förhållanden då installationen normalt anses vara ny
bländning -  SS-EN 12665
synförhållande då obehag eller minskad förmåga att se detaljer eller föremål föreligger, orsakat av en olämplig fördelning eller nivå på luminanser, eller av extrema kontraster.