Enligt Svensk standard SS-EN 12665 där så anges
Ljus och belysning – Grundläggande termer och kriterier vid specificering av belysningskrav.

a | b | c | d | f | i | k | l | m | n | o | p | r | s | t | u | ö
Reset list
färgåtergivning -  SS-EN 12665
effekten av ett ljus på hur färgen hos objekt uppfattas genom medveten eller omedveten jämförelse med hur deras färg uppfattas under en referensljuskälla.
se även CIE 1974

- Synonyms: Ra-värde
färgkontrast -  SS-EN 12665
subjektiv värdering av skillnaden i färg mellan två eller flera ytor som ses samtidigt eller successivt
färgtemperatur -  SS-EN 12665
(Tc)
temperaturen hos en Planc-strålare vars strålning har samma kromacitet som den givna stimulus
enhet: K
se även Korrelerad färgtemperatur

- Synonyms: Kelvin
flimmer -  SS-EN 12665
intryck av ostadighet i synupplevelsen orsakad av ett ljusstimulus vars luminans eller spektralfördelning varierar i tiden

- Synonyms: flimmrande, flicker
förkopplingsdon -  SS-EN 12665
anordning ansluten mellan nätet och en eller flera urladdningsljuskällor vilken huvudsakligen har till uppgift att begränds strömmen till ljuskällan/ljuskällorna till önska värde.
Anm. Ett förkopplingsdon kan också innehålla anordningar för att transformera nätspänningen, ändra effektfaktorn och ensam eller i kombination med en startanordning, ge nödvändiga förhållanden för att tända ljuskällan/ljuskällorna.

- Synonyms: Drivdon, HF-don
fotometri -  SS-EN 12665
mätning av kvantiteter refererande till strålning utvärderade enligt en given spektral ljusverkningsgradsfunktion, t. ex. V (λ) eller V1(λ)