Enligt Svensk standard SS-EN 12665 där så anges
Ljus och belysning – Grundläggande termer och kriterier vid specificering av belysningskrav.

a | b | c | d | f | i | k | l | m | n | o | p | r | s | t | u | ö
Reset list
indirekt belysning -  SS-EN 12665
belysning med hjälp av armaturer som har en sådan ljusfördelning att andelen av det utsända ljusflödet som direkt når arbetsytan, vilken antas vara obegränsad, är 0% till 10%
installerad effekt -  SS-EN 12665
belysningsinstallationens installerade effekt per ytenhet (för inomhus- och utomhusytor) eller per längdenhet (för vägbelysning)
enhet: W/m2 (för ytor) eller kW/km (för vägbelysning)