Enligt Svensk standard SS-EN 12665 där så anges
Ljus och belysning – Grundläggande termer och kriterier vid specificering av belysningskrav.

a | b | c | d | f | i | k | l | m | n | o | p | r | s | t | u | ö
Reset list
likafördelad belysning  -  SS-EN 12665
belysning med hjälp av armaturer som har en sådan ljusfördelning att andelen av det utsända ljusflödet som direkt når arbetsytan, vilken antas vara obegränsad, är 40% till 60%
ljusarmatur -  SS-EN 12665
anordning som fördelar, filtrerar eller transformerar det ljus som utsänds från en eller flera ljuskällor och som inkluderar, förutom själva ljuskällorna, alla delar som krävs för att fästa och skydda ljuskällorna samt, när det behövs, ledningsmaterial, tillsammans med hjälpmedel för att ansluta dem till elförsörjningen.

- Synonyms: armatur
ljusflöde -  SS-EN 12665
(Φ) härledd ur strålningsflöde Φe genom värdering av strålningen enligt dess effekt på CIEs standardobservatör för fotometri. För fotopiskt seende

- Synonyms: ljusflöden
ljusfördelning -  SS-EN 12665
För en ljuskälla eller ljusarmatur: presentation, genom kurvor eller tabeller, av storleken på källans ljusstyrka som funktion av riktning i rymden
ljushet -  SS-EN 12665
kännetecken på en synupplevelse enligt vilken en yta verkar utstråla mer eller mindre mängd ljus.
ljushetskontrast -  SS-EN 12665
subjektiv värdering av skillnaden i ljushet mellan två eller flera ytor som ses samtidigt eller successivt
ljuskälla -  SS-EN 12665
källa tillverkad för att alstra optisk strålning, vanligen synlig.
ljusmiljö -  SS-EN 12665
belysning betraktad i relation till dess fysiologiska och psykologiska effekter
ljusstyrka -  SS-EN 12665
(för en ljuskälla, i en given riktning)
(I) kvoten mellan ljusflödet dΦ lämnar ljuskällan inom rymdvinkelelementet dΩ innehållande den givna riktningen, och rymdvinkelelementet.
enhet: cd=lm · sr-1

- Synonyms: candela, Candela
ljusutbyte -  SS-EN 12665
(för en ljuskälla (?)
kvoten mellan det utsända ljusflödet och den effekt som tillförs ljuskällan
Enhet: lm · W-1

- Synonyms: lm/W
lokaliserad belysning -  SS-EN 12665
belysning avsedd att belysa en yta med högre belysningsstyrka vid vissa specificerade platser, t. ex. de där arbete utförs
luminans -  SS-EN 12665
(i en given riktning, i en given punkt på en verklig eller imaginär yta) (L)
enhet: cd · m-2 =lm · m-2 · sr-1