Enligt Svensk standard SS-EN 12665 där så anges
Ljus och belysning – Grundläggande termer och kriterier vid specificering av belysningskrav.

a | b | c | d | f | i | k | l | m | n | o | p | r | s | t | u | ö
Reset list
kontrast -  SS-EN 12665
1. I perceptuell mening: Uppskattning av skillnaden i utseende mellan två eller flera delar av ett område som ses samtidigt eller successivt
2. I fysikalisk mening: Storhet tänkt att korrelera till den upplevda ljushetskontrasten, vanligen definierad genom en av flera formler som inkluderar luminanserna hos de beaktade stimuli.
korrelerad -  SS-EN 12665
(Tcp)
temperaturen på Planck-strålaren vars upplevda färg närmast liknar den hos ett givet stimulus vid samma ljushet och under specificerade betraktningsförhållanden.
enhet: K

- Synonyms: Tck, (TcK)