Enligt Svensk standard SS-EN 12665 där så anges
Ljus och belysning – Grundläggande termer och kriterier vid specificering av belysningskrav.

a | b | c | d | f | i | k | l | m | n | o | p | r | s | t | u | ö
Reset list
reflektans -  SS-EN 12665
(för infallande strålning av given spektralsammansättning , polarisation och geometrisk fördelning) (?) kvoten mellan reflekterat strålnings- eller ljusflöde och infallande flöde under givna förhållanden
Enhet: 1
riktad belysning -  SS-EN 12665
belysning i vilken ljuset mot arbetsytan eller mot ett föremål till övervägande del faller in från en viss riktning